Giường y tế đa chức năng NKT-DCN02

7.500.000 VNĐ

 
2 TAY QUAY - 9 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN03

8.360.000 VNĐ

 
3 TAY - 10 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN04

9.999.000 VNĐ

 
4 TAY QUAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường y tế đa chức năng NKT-DCN05

10.890.000 VNĐ

 
5 TAY - 13 CHỨC NĂNG

Giường bệnh tự động đa chức năng NKT-DCN16

16.890.000 VNĐ

 
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG & CƠ
Trang 1