Giường gấp nâng đầu HQ65

2.290.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

 
D 1,8m x R 0,65m x C 0,35m

Giường gấp nâng đầu HQ75

2.690.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,75m x C 0,35m

Giường gấp nâng đầu HQ90

2.990.000 VNĐ

2.689.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,9m x C 0,35m

Giường gấp nâng đầu HQ120

3.690.000 VNĐ

2.989.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 1,2m x C 0,35m

Giường gấp ba khúc NKT-B605

1.890.000 VNĐ

1.389.000 VNĐ

 
D 1,8 x R 0,66m x C 0,26m
Nặng 15 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc NKT-B705

2.090.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

 
D 1,8m x R 0,75m x C 0,26m
Nặng 17 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc NKT-B905

2.390.000 VNĐ

1.889.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,9m x C 0,26m

Giường gấp ba khúc NKT-B115

2.790.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 1m1 x C 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N635

2.090.000 VNĐ

1.589.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,66m x C 0,26m
Nặng 15 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N735

2.390.000 VNĐ

1.889.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 0,75m x C 0,26m
Nặng 17.2 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N935

2.590.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 0,9m x C 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N115

2.890.000 VNĐ

2.289.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 1m1 x C 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg

Giường gấp tự động HQ85

4.590.000 VNĐ

3.839.000 VNĐ

 
D 1,9m x R 0,85m x C 0,35m

Giường gấp nâng đầu BT65

2.290.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,65m x C 0,3m

Giường gấp nâng đầu BT75

2.690.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

 
 D 1,9m x R 0,75m x C 0,3m

Giường gấp nâng đầu BT90

2.990.000 VNĐ

2.689.000 VNĐ

 
 D 1,9m x R 0,9m x C 0,3m

Giường gấp nâng đầu BT120

3.690.000 VNĐ

2.989.000 VNĐ

 
 D 1,9m x R 1,2m x C 0,3m
Trang 1 2