Giường gấp kiểu mới HQ-80

2.599.000 VNĐ

2.289.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,80m x cao 0,30m
 
 

Giường gấp nâng đầu HQ-65

2.199.000 VNĐ

Dài 1,8m x rộng 0,65m x cao 0,35m

Giường gấp nâng đầu HQ-75

3.490.000 VNĐ

2.860.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,75m x cao 0,35m

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ-90

3.685.000 VNĐ

3.280.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,9m x cao 0,35m 

 

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ-120

4.590.000 VNĐ

3.999.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 1,2m x cao 0,35m 

 

 

Giường gấp tự động TD-01 (NKT-85)

5.450.000 VNĐ

4.360.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,85m x cao 0,35m

Giường gỗ gấp gọn BD31

2.069.000 VNĐ

 Dài 1,9m x rộng 0,8m x cao 0,35m

Giường gỗ gấp gọn BD30-77

4.788.000 VNĐ

  Dài 2m x rộng 0,9m x cao 0,35m
Trang 1