-26%
Giường gấp nâng đầu HQ65

Giường gấp nâng đầu HQ65

2.290.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

 
D: 1.8m x R: 0.65m x C: 0.35m
Tải trọng:
120 kg
Trọng lượng: 17.7 kg

-22%
Giường gấp nâng đầu HQ75

Giường gấp nâng đầu HQ75

2.690.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

TẶNG CHĂN NHUNG TUYẾT TRỊ GIÁ 169K 
D: 1.9m x R: 0.75m x C: 0.35m
Tải trọng: 
120 kg
Trọng lượng: 19.7 kg
-17%
Giường gấp tự động HQ85

Giường gấp tự động HQ85

4.590.000 VNĐ

3.789.000 VNĐ

 
D: 1.9m x R: 0.85m x C: 0.35m
Tải trọng: 
120 kg
Trọng lượng: 21 kg
-10%
Giường gấp nâng đầu HQ90

Giường gấp nâng đầu HQ90

2.990.000 VNĐ

2.689.000 VNĐ

 
D: 1.9m x R: 0.9m x C: 0.35m
Tải trọng:
120 kg
Trọng lượng: 22.5 kg

Giường gấp nâng đầu HQ120

3.690.000 VNĐ

3.189.000 VNĐ

 
D: 1.9m x R: 1.2m x C: 0.35m
Tải trọng: 
180 kg
Trọng lượng: 27 kg
-26%
Giường gấp nâng đầu BT65

Giường gấp nâng đầu BT65

2.290.000 VNĐ

1.689.000 VNĐ

 
D: 1.8m x R: 0.65m x C: 0.3m
Tải trọng: 
120 kg
-22%
Giường gấp nâng đầu BT75

Giường gấp nâng đầu BT75

2.690.000 VNĐ

2.089.000 VNĐ

 
D: 1.9m x R: 0.75m x C: 0.3m
Tải trọng: 
120 kg
-10%
Giường gấp nâng đầu BT90

Giường gấp nâng đầu BT90

2.990.000 VNĐ

2.689.000 VNĐ

 
D: 1.9m x R: 0.9m x C: 0.3m
Tải trọng: 
120 kg

Giường gấp nâng đầu BT120

3.690.000 VNĐ

3.189.000 VNĐ

 
D: 1.9m x R: 1.2m x C: 0.3m
Tải trọng: 
120 kg
Trang 1