Giường gấp kiểu mới HQ-80

2.289.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,80m x cao 0,30m
 
 

Giường gấp nâng đầu HQ-65

2.199.000 VNĐ

Dài 1,8m x rộng 0,65m x cao 0,35m

Giường gấp nâng đầu HQ-75

2.860.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,75m x cao 0,35m

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ-90

3.280.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,9m x cao 0,35m 

 

 

 

Giường gấp nâng đầu HQ-120

3.999.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 1,2m x cao 0,35m 

 

 

Giường gấp tự động TD-01 (NKT-85)

4.360.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,85m x cao 0,35m

Giường xếp gỗ thông NKT-WD800

2.850.000 VNĐ

 Dài 1,96m x rộng 0,8m x cao 0,34m

Giường xếp gỗ thông NKT-WT800

2.750.000 VNĐ

  Dài 1,96m x rộng 0,8m x cao 0,37m
Trang 1