Giường gấp ba khúc NKT-B605

1.890.000 VNĐ

 
D 1,8 x R 0,66m x C 0,26m
Nặng 15 kg, tải max 100 kg

 
 

Giường gấp ba khúc NKT-B705

2.090.000 VNĐ

 
D 1,8m x R 0,75m x C 0,26m
Nặng 17 kg, tải max 100 kg

 

 

Giường gấp ba khúc NKT-B905

2.390.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,9m x C 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg
 

Giường gấp ba khúc NKT-B115

2.790.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 1m1 x C 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg
 
Mới
Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N635

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N635

2.090.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,66m x C 0,26m
Nặng 15 kg, tải max 100 kg
 
 

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N735

2.390.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 0,75m x C 0,26m
Nặng 17.2 kg, tải max 100 kg
 
Mới
Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N935

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N935

2.590.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 0,9m x C 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg
 
Mới
Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N115

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N115

2.890.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 1m1 x C 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg
Trang 1