Giường gấp ba khúc GB65

1.790.000 VNĐ

Dài 1,8 x rộng 0,66m x cao 0,26m
Nặng 17 kg, tải max 100 kg

 
Mới
Giường gấp ba khúc GB75

Giường gấp ba khúc GB75

2.190.000 VNĐ

Dài 1,8m x rộng 0,75m x cao 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg

 

 
Mới
Giường gấp ba khúc GB90

Giường gấp ba khúc GB90

2.490.000 VNĐ

 Dài 1,8m x rộng 0,9m x cao 0,26m
Nặng 18.5 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc GB110

3.190.000 VNĐ

  Dài 1,8m x rộng 1m1 x cao 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg
Trang 1