Giường gấp ba khúc NKT-B605

1.890.000 VNĐ

1.389.000 VNĐ

 
D 1,8 x R 0,66m x C 0,26m
Nặng 15 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc NKT-B705

2.090.000 VNĐ

1.789.000 VNĐ

 
D 1,8m x R 0,75m x C 0,26m
Nặng 17 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc NKT-B905

2.390.000 VNĐ

1.989.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,9m x C 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc NKT-B115

2.790.000 VNĐ

2.239.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 1m1 x C 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg
-24%
Mới
Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N635

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N635

2.090.000 VNĐ

1.589.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 0,66m x C 0,26m
Nặng 15 kg, tải max 100 kg

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N735

2.390.000 VNĐ

1.989.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 0,75m x C 0,26m
Nặng 17.2 kg, tải max 100 kg
Mới
Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N935

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N935

2.590.000 VNĐ

2.189.000 VNĐ

 
  D 1,8m x R 0,9m x C 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg
Mới
Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N115

Giường gấp ba khúc vải nhung NKT-N115

2.890.000 VNĐ

2.439.000 VNĐ

 
 D 1,8m x R 1m1 x C 0,26m
Nặng 26.5 kg, tải max 100 kg
Trang 1